Menu

Kinderen

Mijn motto: het kind komt eerst!!

Kinderen van ouders die scheiden hebben het vaak moeilijk. Ze kunnen veel steun ondervinden van leeftijdsgenootjes die hetzelfde doormaken. Ze hebben behoefte om hun wensen kenbaar te maken ofwel: gehoord te worden! 

Toen ik in 2007 begon als mediator had ik de wens om naast begeleiding van de ouders ook de kinderen te kunnen begeleiden, omdat op dat gebied mijns inziens nog onvoldoende werd aangeboden. Als KIES-omgangsbegeleider heb ik dan ook vele kinderen in de groepen gehad. En wat heb ik veel van ze geleerd! Al die kennis kan ik tot op heden nog steeds gebruiken in mijn werk als mediator. De kinderen hebben bij KIES hun wensen en hun behoeftes kunnen uiten, voor mij zo waardevol. Want ik kan die kennis aanwenden voor het vormgeven van de ouderschapsplannen.  

Mede dankzij het feit dat uit wetenschappelijk onderzoek de positieve effecten van KIES zijn aangetoond, zijn vele gemeenten tot mijn vreugde doordrongen van de grote waarde van KIES of andere begeleidingstrajecten voor kinderen in scheidingssituaties, zoals Dappere Dino’s. Via het Centrum Jeugd en Gezin wordt nu in veel gemeentes KIES of een soortgelijk traject aangeboden tegen geen of zeer lage kosten en altijd uitgevoerd door gekwalificeerde begeleiders. 

Voor mij reden om op dat gebied een stap terug te doen. Ik blijf iedereen aanraden om de kinderen gebruik te laten maken van deze trajecten omdat ik uit ervaring weet hoe goed het de kinderen doet. 

U krijgt begeleiding: gun uw kinderen dat ook!

Wilt u meer weten over het KIES programma? Raadpleeg de folder op www.kiesvoorhetkind.nl