Menu

Kinderen

Mijn motto: het kind komt eerst!!

Kinderen van ouders die scheiden hebben het vaak moeilijk. Ze kunnen veel steun ondervinden van leeftijdsgenootjes die hetzelfde doormaken. Ze hebben behoefte om hun wensen kenbaar te maken ofwel: gehoord te worden! En dus maakt de begeleiding van de kinderen van mijn klanten standaard deel uit van mijn dienstverlening.

De kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar worden door mij als KIES omgangsbegeleider samen met een collega groepsgewijs begeleid. De oudere kinderen hebben doorgaans meer behoefte om een apart gesprek te voeren met iemand die weliswaar hun ouders kent maar wel neutraal is. Ze zijn bij mij van harte welkom.

Wilt u meer weten over het KIES programma? Raadpleeg de folder op www.kiesvoorhetkind.nl

Idealiter vindt de begeleiding en/of het gesprek met de kinderen plaats parallel aan het formuleren van het wettelijk verplichte ouderschapsplan, zodat eventuele aandachtspunten daarin nog kunnen worden vertaald of opgenomen.

Want kinderen hebben de wens EN het recht om gehoord te worden!

De begeleiding van de kinderen, naast hun ouders, levert doorgaans een bijzondere band op met zowel de kinderen als hun ouders. Een dankbare taak die ik graag en met veel enthousiasme vervul!

Wilt u meer informatie over scheiding en kinderen? Neem hier contact op!