Menu

Alimentatie

Is er sprake van (minderjarige) kinderen dan zullen de kosten voor de kinderen tussen de ouders verdeeld moeten worden en dit resulteert vaak in kinderalimentatie.

Uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap vloeit wettelijk een onderhoudsplicht over en weer voort. Hierdoor kan er behoefte zijn aan partneralimentatie.

Het vaststellen van de alimentatiebedragen is maatwerk en dus is het belangrijk om alle posten van de berekening stap voor stap door te lopen zodat u begrijpt hoe de alimentatiebedragen tot stand komen.

Want begrip van de getallen leidt tot acceptatie!