Scheiden is zwaar, maar samen met Anneruth hebben we het op een goede manier afgehandeld.’ Mark

Thema belasting

Overdrachtsbelasting uitsparen?

Iedereen houdt er tegenwoordig wel rekening mee dat zijn /haar huis, indien dat te koop wordt gezet, gedurende een behoorlijke tijd te koop staat.Het komt nogal eens voor dat bij echtscheiding 1 van de echtelieden in de woning blijft wonen zolang die te koop staat. Maar ook komt het regelmatig voor dat die periode zo lang is dat die blijvende partij een nieuwe partner krijgt en dat hij of zij met de nieuwe partner de woning over wil nemen.

Dan komt ineens de overdrachtsbelasting om te hoek kijken. Want als je samen met je (ex)partner de woning in een verhouding tussen de 40 en 60% in eigendom hebt en je neemt de woning helemaal over dan is dat vrij van overdrachtsbelasting. Maar als het eigendomsdeel van je ex wordt overgedragen naar je nieuwe partner dan moet je nieuwe partner ineens wel overdrachtsbelasting betalen! Welnu: dat kun je voorkomen door de volgende ” truc” uit te halen. Je laat het eigendomsrecht volledig op de blijvende partij overzetten (via akte van verdeling) en de hypotheek staat bijvoorbeeld op beider namen. Resultaat: geen overdrachtsbelasting. Als je vervolgens een huwelijk in gemeenschap van goed of een geregistreerd partnerschap aangaat in gemeenschap van goed, valt daardoor automatisch de woning voor 50% toe aan je nieuwe partner. Resultaat: geen overdrachtsbelasting, beiden aansprakelijk voor de hypotheek maar ook beiden voor 50% in bezit van het onderpand zijnde de woning!

Inzicht in uw inkomsten en uitgaven geeft rust